Головна
Про школу
Сторінка екстерна
Дистанційні курси
Методична сторінка
Виховна сторінка
===================
Особистий кабінет екстерна
Міністерство освіти і науки України
Закордонним українцям
Український центр оцінювання якості освіти
ННДІ Українознавства

 

Сторінка екстерна,

який навчається за індивідуальним навчальним планом

Екстерн - особа, яка самостійно опановує програмний матеріал за індивідуальним навчальним планом і якій надається можливість проходження річного оцінювання навчальних досягнень та державної підсумкової атестації.

 

 

ЕКСТЕРНИ Міжнародної української школи:

мають індивідуальний навчальний план

навчаються дистанційно

завдання отримують через мережу Інтернет

користуються web-ресурсами школи (отримують логін і пароль)

консультації проходять в Skype, чат режимах

навчально-виховний процес координує куратор

державну підсумкову атестацію (екзамени) проходять очно

Навчально-виховний процес ЕКСТЕРНІВ включає в себе:

настановчі консультації (адміністративні, кураторські, вчительські)

вивчення програмового матеріалу за підручниками, дистанційними курсами, за допомогою додаткових інформаційних ресурсів

самостійне виконання поточних, тематичних, семестрових, річних робіт

очні або Skype-консультації вчитель-учень

очні або Skype-співбесіди для підтвердження отриманих знань за результатами семестру та року

 

 

Батьки ЕКСТЕРНІВ є повноцінними учасниками навчально-виховного процесу та партнерами вчителів школи в організації самостійної роботи учня. Батьки екстерна відповідають за підготовку учня до атестації.

 

 

Особливості навчання ЕКСТЕРНІВ у Міжнародній українській школі:

навчально-виховний процес охоплює учня, який перебуває у будь-якій країні світу

з учнем погоджується режим його самостійної роботи з врахуванням навантаження в навчальному закладі країни проживання та різниця в часі

державна підсумкова атестація екстерна проводиться в індивідуальні терміни

екстерни МУШ, як правило, навчаються як в МУШ, так і в навчальному закладі країни перебування

 

Порядок атестації екстернів на 2016/2017 н.р.

Учень Міжнародної української школи (далі – МУШ) є екстерном, який навчається за індивідуальним навчальним планом (далі – ІНП). Екстерн самостійно опановує навчальний матеріал та готується до атестації під керівництвом вчителів МУШ.  Навчальний рік, як правило, розпочинається 1 жовтня. ІНП створюється за державними програмами України, Навчальним планом МУШ на 2016/2017 н.р., затвердженими Міністерством освіти України. Учителі МУШ упорядковують програми для самостійної роботи, складають атестаційні роботи, консультують, оцінюють знання учнів, виставляють оцінки.

Порядок атестації передбачає наступні кроки: ? Отримання ІНП – ознайомлення з інструкцією, графіком роботи, призначенням вчителів. ? Отримання Програм самостійної роботи з предметів. Ознайомлення. Самостійне опрацювання навчального матеріалу. ? Консультування ( проводиться за потреби за попередньо підготовленими запитаннями). ? Надсилання запиту на отримання роботи .  Робота надсилається учням після опрацювання матеріалу.  ? Самостійне виконання роботи. Робота виконується та надсилається у відсканованому вигляді або за погодженням з вчителем  у форматі Word. Контрольна робота складається із завдань чотирьох рівнів складності І рівень – тестові завдання, які мають чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний.  ІІ рівень - завдання множинного вибору, з шести тверджень обрати один, два або три правильні.  ІІІ рівень – завдання на відповідність та послідовність. У завданні до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).  ІV рівень -  творче завдання  (твір – мініатюра), яке передбачає розгорнуту аргументовану відповідь на поставлені запитання з обов’язковим власним висновком щодо обраної теми завдання. ? Співбесіда проводиться з метою виставлення семестрової оцінки за підсумками вивченого матеріалу. Оцінка, отримана за письмову роботу, враховується за умови дотримання вимог до її виконання (термін виконання - одна доба, вміння пояснити варіанти відповідей).

Ми користуємося програмою Skype для спілкування оn-line. Вітається безпосереднє спілкування з учителем та очне виконання робіт у приміщенні школи.  Надісланий графік роботи (у разі потреби) може бути узгоджений з Вами. Відхилення від запропонованого (узгодженого) плану може призвести до ускладнення його виконання. Навчальний матеріал, необхідний для опрацювання, поділяється на семестри. Протягом семестру передбачено виконання двох письмових робіт.   У 4, 9, 11 класах учні мають обов’язково пройти Державну підсумкову атестацію для отримання документа про освіту. Порядок проведення ДПА здійснюється відповідно до наказу МОН і повідомляється окремо. Екстерну можуть бути зараховані навчальні досягнення з окремих навчальних предметів відповідно до діючих міждержавних угод. Для цього необхідно написати заяву-прохання про визнання навчальних досягнень з відповідних предметів і відповідно по семестрах підтвердити її відповідним документом (табель, виписка, довідка тощо).  З усіх питань, пов’язаних з організацією самостійної роботи учня, звертайтеся до Вашого куратора, з питань вивчення предмету - до вчителя.  У разі, якщо учень не здійснює навчання більш ніж 6 місяців, він вважається таким, що вибув зі школи (підстава п. 8 Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу) .

 

 

     © 2008 "Міжнародна українська школа", пiдтримка сайту - Altima Web Systems